22 Temmuz 2016 Cuma

Çiçəklərə aşiqəm

       Dünyanı rəngləndirən, yaşanılır hala gətirəndir çiçəklər... Rəbbimin cənnəti qullarına xatırladan, o tərəflərə aid kiçik bir. sərgisidir çiçəklər aləmi... Ürəkləri riqqətə gətirən, xoş əhval-ruhiyyə oyadan, qəlblərdə bahar coşğusu, aşıb-daşan duyğu seli əmələ gətirən, gözümüzü, könlümüzü oxşayıb bizə min cür gözəlliklər bəxş edəndir bu ilahi lütf, bu zərafət mücəssiməsi olan güllər aləmi...

1 Temmuz 2016 Cuma

Bizi tərk etmə Ramazan...     Qəlbləri yumşaldan, nəfisləri cilovladan, acların halını anladan, varlı-kasıb hər kəsi bərabərləşdirən,  evinə gələnlərə qəlb genişliyi ilə süfrə açdıran, bərabərcə iftar coşğusu yaşayanlara müsəlman olmağın, mömin olmağın, bu gözəllikdən nəsibdar olmağın şükrünü etdirən, insanları bütün dünyəvi istəklərə Rəbbinin rızası üçün yox deyib, əsfəli safilindən, alayi illiyinə çıxaran, mələkləşdirən, bir qurtum suyun, bir loxma çörəyin dəyərini hiss etdirən, aylar sultanı, canım Ramazanım... Bitməyinə, bizi tərk edib getməyinə çox az qaldı... Yenə dadın damağımızda, həsrətin qəlbimizdə qalacaq... Yenə hər kəs günahlara, haramlara dalacaq...Sən bizə hər gün Rəbbimizi xatırlatdın... Onun rızası üçün ac-susuz qalmağın sevincini yaşatdın... Nə olardı qalan on bir ay da sən olsaydın... Bizi heç vaxt tərk etməsəydin... Həyatımız günahlardan arınardı beləcə, adam kimi yaşamağa alışardıq bəlkə... Sənə çox ehtiyacımız var... Bizi buraxıb getmə Ramazan... Bizi tərk etmə Ramazan...